ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 17-09-2015

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Τ. Δ. Διασέλλου».

 3. Σχετικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε. Ο. Τ. Α.

 4. Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου Δημαριού στον Αθλητικό Όμιλο Φλωριάδας.

 5. Ορισμός υπεύθυνου για παρακολούθηση λογαριασμών του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 6. Σχετικά με την εκποίηση ξυλείας από το δημοτικό δάσος Τ. Κ. Ελάτης.

 7. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης.

 8. Έγκριση απόφασης Σχολικής Επιτροπής Β΄ θμιας Εκπαίδευσης για καταστροφή υλικού.

 9. 7η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 10. Ψήφιση Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου 2014 – 2019.

 11. Συζήτηση επί αιτήσεως κατοίκων Διχομοιρίου για δρόμο προς Κόκκινο Λιθάρι.

 12. Συζήτηση για θέματα ύδρευσης Τ. Κ. Βελεντζικού.

 13. Συζήτηση επί αιτήσεως Ε. Σ. του Ι. Ν. Κοσμά του Αιτωλού για παραχώρηση έκτασης στην Τ. Κ. Μεγαλόχαρης.

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Κουρτέσας.