ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 04-07-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 4η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συγκρότηση επιτροπών για προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλλου της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

2. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.

3. Τροποποίηση της με αριθμό 118/2016 απόφασης του Δ. Σ. (επιχορήγηση Συλλόγων).

4. Συνδιοργάνωση Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη με Πολιτιστικού Σύλλογο Βελεντζικού για διοργάνωση αγώνα μεταξύ παλαίμαχων καλαθοσφαιριστών ΟΣΦΠ και παλαίμαχων καλαθοσφαιριστών Δυτικής Ελλάδας.

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση – πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου».

6. Διοργάνωση εκδηλώσεων «Καραϊσκάκεια 2016» και διάθεση πίστωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας