ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 16-10-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 16η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

  1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο αφιέρωμα του Κυριακάτικου Έθνος Ταξίδι

  2. Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015.

  3. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015.

  4. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου- διάθεση πίστωσης – ανάθεση προμηθειών, εργασιών εκδήλωσης.

  5. Συγκρότηση επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων

  6. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

  7. Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Αστροχωρίου

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Κουρτέσας.