Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 15-11-2013

Παρακαλούμε όπως την 15η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ. Σ. στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

  1. Έγκριση έκθεσης Γ΄ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2013.
  2. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2014.
  3. Ανάκληση της 110/2013 απόφασης για σύνδεση παροχής νερού άρδευσης στην κ. Τσιαμπά Φωτεινή στην Τ. Κ. Μεγαλόχαρης περιοχή Λακοπούλα οικισμού Αφροξυλιάς.
  4. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
  5. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. ΑΜΒΡΑΚΙΑ, ορισμός επιτροπής παρακολούθησης, τροποποίηση προϋπολογισμού.