Συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα 13/1/2014

Παρακαλούμε όπως την 13η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας της Δημοτικής Ενότητας Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Τοπική Κοινότητα Διάσελου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης μητρώου αρρένων έτους 2013.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Διχομοιρίου Δ’  φάση».
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού δικτύου ύδρευσης στη θέση Ρείκια Τ. Δ. Κλειδιού».
 4. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη»
 5. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
 6. Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Πέτρας για παραχώρηση προαυλίου χώρου του δημοτικού σχολείου για αποκριάτικες εκδηλώσεις.
 7. Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Πέτρας για παραχώρηση προαυλίου χώρου του δημοτικού σχολείου για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις.
 8. Διαγραφή οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
 9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την επιτροπή διαχείρισης Συνεταιριστικών δασών.
 10. Διάθεση πίστωσης για επέκταση δικτύου Φ. Ο. Π.
 11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
 12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Καυσίμων.
 13. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τις επιτροπές παραλαβής έργων.
 14. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών.
 15. 2η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων 2014.
 16. 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014.
 17. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
 18. Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
 19. Αποδοχή μελέτης του έργου «Ανόρυξη γεωτρήσεων στον Ξηρόκαμπο Διχομοιρίου και τα Τσουράτικα Μεγαλόχαρης».