ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 13-11-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 13η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 π. μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη ν. Άρτας».

 2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 3. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλλίας».

 4. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας έτους 2014».

 6. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την μίσθωση του κτιρίου του πρώην δημοτικού σχολείου Μεγαλόχαρης,.

 7. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων έτους 2016.

 8. Έγκριση διενέργειας Υπηρεσιών.

 9. Αποδοχή μελέτης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλου της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 10. Τροποποίηση της αριθ. 101/2015 απόφασης του Δ. Σ.

 11. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου.

 12. Συζήτηση αιτήσεως για διαγραφή οφειλής από τέλη ύδρευσης του Κ. Υ. Άνω Καλεντίνης.

 13. Διαγραφή οφειλής από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 14. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 15. 9η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 16. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2016.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Κουρτέσας.