ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 11-04- 2014 – απολογισμός

Παρακαλούμε όπως την 11η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

  1. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2013.
  2.  
  3. Ο Πρόεδρος
  4. Κωνσταντίνος Γεωργούλας.