Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 10-1-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 10η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

  1. Τροποποίηση σύμβασης με την ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. ΑΜΒΡΑΚΙΑ.

Το θέμα είναι κατεπείγον διότι: Από το Ελεγκτικό Συνέδριο – Υπηρεσία επιτρόπου Ν. Άρτας δεν θεωρήθηκε σχετικό χρηματικό ένταλμα του δήμου, για πληρωμή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Αμβρακία και έτσι οι εργαζόμενοι για λογαριασμό του Δήμου (που απασχολούνται από την επιχείρηση αυτή) έμειναν απλήρωτοι για τις υπηρεσίες που παρείχαν στο Δήμο μέχρι σήμερα.

 

 

      Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.