Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 10-09-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 06 Σεπτεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 4417
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 10η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Β’ ΦΑΣΗ».
  2. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Γ’ ΦΑΣΗ».
  3. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018».
  4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων στις περιοχές Τατσαίικα, Ντόβρα Βελεντζικού και Σκουληκαριά».
  5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων της Τ.Κ. Ελάτης, αποπεράτωση εργασιών δημοτικού κτιρίου της  Τ.Κ. Ρετσιανών και αποκατάσταση δρόμου προς Άγιο Βλάσιο Δημαριού».
  6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Αστροχωρίου Δ.Ε. Τετραφυλίας».
  7. Ορισμός υπολόγου για έργα που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  8. Σύνταξη έκθεσης 2ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2018.
  9. Σύνταξη σχεδίου 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2018.
  10. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από εντάλματα προπληρωμής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος