ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 04-04- 2014

Παρακαλούμε όπως την 4η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

  1. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη για την βιοκλιματική αναβάθμιση Λυκείου – Γυμνασίου Παναγιάς Διασέλλου».
  2. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Ενεργειακή μελέτη για την βιοκλιματική αναβάθμιση Λυκείου – Γυμνασίου Παναγιάς Διασέλλου»
  3. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την βιοκλιματική αναβάθμιση Λυκείου – Γυμνασίου Παναγιάς Διασέλλου».
  4. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση κεντρικού δικτύου κοινόχρηστων οδών οικισμών Άνω Καλεντίνης, Άνω Πέτρας και Αστροχωρίου Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
  5. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη βιοκλιματικής παρέμβασης κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
  6. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Μελέτη σήμανσης και ασφάλισης για το έργο Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
  7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων δημαρχείου».
  8. Διάθεση πίστωσης για επέκταση δικτύου Φ. Ο. Π.

 

ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.