Θέματα 1ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας δημοτικής αρχής(για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 4  Μαρτίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 711
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Πληροφορίες Κ. Ρούσσας
Τηλ.: 2681360816
Email: kp120165@gmail.com

ΠΡΟΣ: 1.Tα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

          2.Τους  Προέδρους των Δημοτικών κοινοτήτων

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 08η Μαρτίου 2024 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύουν, με μοναδικό θέμα συζήτησης:

Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024

 Α. Θέματα που κατατέθηκαν εγγράφως από δημοτικούς συμβούλους προερχόμενους από την παράταξη του δημάρχου (μέχρι 3)

 1. Σχετικά με τη λειτουργία των αγροτικών ιατρείων του δήμου.
 2. Σχετικά με τις δηλώσεις ακινήτων του δήμου στο Κτηματολόγιο.
 3. Σχετικά με εξωραϊσμό – ανάπλαση πλατειών Παναγιάς Διασέλου και Σέλινων Πέτρας.

Β. Θέματα που κατατέθηκαν εγγράφως από δημοτικούς συμβούλους προερχόμενους από τις λοιπές παρατάξεις (μέχρι 7)

 1. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και Τοπικές κοινότητες του δήμου.
 2. Σχετικά με τον καθαρισμό των δρόμων και τη λειτουργία των μηχανημάτων του δήμου.
 3. Σχετικά με την ύδρευση και τους ελέγχους για την ύδρευση του δήμου.
 4. Σχετικά με τη χρηματοδότηση του δρόμου Άνω Καλεντίνη – Πλακουτσέϊκα, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014 – 2020).
 5. «Σχετικά με απευθείας ανάθεση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου» συνολικής προ υπολογιζόμενης αξίας με Φ. Π. Α. 34.720,00€.

Γ. Θέματα που κατατέθηκαν εγγράφως από προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων (μέχρι 2).

 1. Παραλαβή – παράδοση κοινοτικού καταστήματος Μηλιανών, έργα και υποδομές κοινότητας Μηλιανών.
 2. Σχετικά με την κατασκευή παιδικής χαράς και γηπέδου 5*5 Άνω Καλεντίνης
 3. Σχετικά με την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στη θέση «Ισκιωμένη».
 4. Στελέχωση αγροτικού ιατρείου Ελάτης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος