Σύσταση Δημοτικής Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 21 Μαρτίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 924
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    

 

   

 

ΘΕΜΑ:  Σύσταση Δημοτικής Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

O Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4662/2020 και στα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΙΟΛΑΟΣ, ΔΑΡΔΑΝΟΣ, ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ, ΒΟΡΕΑΣ κ.τ.λ.), έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την δημιουργία «Δημοτικής Ομάδας εθελοντών Πολιτικής Προστασίας» με μέλη φυσικά πρόσωπα εκ των κατοίκων ή δημοτών όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να στηρίξουν εθελοντικά και σε επίπεδο κοινότητας τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση – δήλωση και να την παραδώσουν είτε στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων τους ή στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, στην Άνω Καλεντίνη. Η αίτηση – δήλωση μπορεί να σταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@gkaraiskakis.gr με την ένδειξη «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ» στο θέμα του μηνύματος.

Οι εν δυνάμει εθελοντές θα ενταχθούν, έπειτα από τις εκ του νόμου προβλεπόμενες εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) και θα συνεργάζονται με το γραφείο Δημάρχου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και τους εμπλεκομένους ανά περιστατικό φορείς και υπηρεσίες στο εκάστοτε συμβάν.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αλλά και τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο Δημάρχου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2681360811
Email: info@gkaraiskakis.gr  
Πληροφορίες: Νικόλαος Παππάς
(κατεβάστε την αίτηση εδώ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ