ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Ο Δήμος Γεωργίου Καραισκάκη εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η διαβούλευση θα είναι διαθέσιμη μέχρι και την Τετάρτη 31-03-2021.

Ο Δήμαρχος
Περικλής Μίγδος


Η συμμετοχή σας διενεργείται μέσω του συνδέσμου ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΦΗΟ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
1. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η_Ο
2. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΥΝΑΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η_Ο
3. ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
4. ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η_Ο