Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 29-09-2023

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  25 Σεπτεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 3568
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 29η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

    ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ αυτοκινήτων έργων του δήμου.
  2. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση δηλώσεων ακινήτων του δήμου στο Κτηματολόγιο.
  3. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση Μαντζούκη στην κοινότητα Ελάτης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος