Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 21-11-2023

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  17  Νοεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4306
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 21η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από εντάλματα προπληρωμής.
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΚΤΕΟ οχημάτων του δήμου.
  3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΕΝΦΙΑ.
  4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας αυτοκινήτων του δήμου έτους 2024
  5. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση συνέχισης δίκης από την ΓΕΡΑΜΠΗ Α.Ε. στο ΣτΕ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος