Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 20-12-2023

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  15  Δεκεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4663
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 20η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από εντάλματα προπληρωμής.
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2024 για τις ανάγκες του δήμου και των νομικών του προσώπων.
  3. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης στη Μεγαλόχαρη για την επέτειο της 15ης Ιανουαρίου 1854.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος