Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 09-12-2022

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  05 Δεκεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4184
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                    

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 9η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

          ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών εγκαταστάσεων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδικού δικτύου της έδρας της Τ. Κ. Κλειδίου».
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Ξηροκάμπου».
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση βατότητας οδοποιίας στον οικισμό Αγίας Παρασκευής  της Τ. Κ. Κλειδίου Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στον οικισμό Καλαπιδιά του Τ. Δ. Καστανιάς»
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας από την είσοδο μέχρι το κέντρο της Τ. Κ. Πηγών».
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Παλαιοχωρακίου Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στο σημείο κατεύθυνσης προς Μεγάρχη δήμου Νικολάου Σκουφά».
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας προς Λητέσι και Γερομαύρη του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου της Τ. Κ. Βελεντζικού του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου οικισμών Ακροποταμιάς και Βελανιδιάς του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018 β΄ φάση».
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018».
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2018».
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση σχολικών μονάδων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 15. Έγκριση υπογραφής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 με το δήμο Ζηρού για χρήση «δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας για  Σύνταξη Μελέτης και Επίβλεψη από Κύριο έργου για έργα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος