Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 28 Δεκεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4809
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
     

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση   σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Δημοτικής  Επιτροπής.

Παρακαλείσθε όπως, προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην Άνω Καλεντίνη, την Τετάρτη 03η του μήνα Ιανουαρίου του 2024 και ώρα 11:00 π. μ., σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Δημοτικής  Επιτροπής» σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010.

Ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους

Ευάγγελος Γρέβιας