Πρόσκληση – Δημ. Επιτρ. 30-04-2024

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  26 Απριλίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1357
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 30η Απριλίου 2024 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα έναρξης την 09:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Κ. Μεγαλόχαρης».
  2. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Κ. Πηγών».
  3. Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2024» (ΟΜΑΔΑ Β΄ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ – ΤΜΗΜΑ 3).
  4. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
  5. Απαλλαγή υπόλογου από ένταλμα προπληρωμής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος