Πρόσκληση – Δημ. Επιτρ. 19-04-2024

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  15 Απριλίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1196
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 19η Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Σύλλογο Δρομέων Άρτας.
  2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις κέντρων αθλοπαιδιών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ταχυδρομικών τελών αποστολής λογαριασμών ύδρευσης.
  4. Έγκριση μετακίνησης αυτοκινήτου εκτός Π. Ε. Άρτας για service.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος