Πρόσκληση – Δημ. Επιτρ. 15-03-2024

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  11 Μαρτίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 776
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής

         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 15η Μαρτίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 09:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υλοποίησης Κέντρων Αθλοπαιδιών Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  2. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην Άνω Καλεντίνη, στο Διάσελλο και στο Αστροχώρι για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2024.

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος