Πρόσκληση – Δημ. Επιτρ. 12-04-2024

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  08 Απριλίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1125
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 12η Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 09:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

    ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού  και καθορισμός των όρων μίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου στον Άγιο Νικόλαο Πηγών.
  2. Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου του χαλασμού των Σουλιωτών την 23-4-1804 στο Σέλτσο.
  3. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών έργων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος