Πρόσκληση – Δημ. Επιτρ. 08-04-2024

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  04 Απριλίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1075
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 8η Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 09:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

    ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2024».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος