Πρόσκληση – Δημ. Επιτρ. 05-07-2024

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  01 Ιουλίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2104
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 5η Ιουλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 09:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Απαλλαγή υπολόγου από εντάλματα προπληρωμής.
2. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ 2024».
3. Σύνταξη σχεδίου 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2024.
4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ασφάλισης αυτοκινήτων του δήμου.
5. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος