Πρόσκληση – Δημ. Επιτρ. 01-04-2024

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  28 Μαρτίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 981
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 1η Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 09:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση αγωγής κατά του δήμου από υπαλλήλους για καταβολή επιδομάτων αδείας και δώρων.
  2. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση αγωγής της Τ & Τ    Α. Ε. κατά του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος