Πρόσκληση Δ.Σ. 29-06-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 25 Ιουνίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.:  3079
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 29η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγίας Παρασκευής Κλειδίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη – όρια νομού».
 2. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων στις περιοχές Τατσέϊκα Ντόβρα Βελεντζικού και Σκουληκαριά».
 3. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση δρόμου από Κέντρο Υγείας Άνω Καλεντίνης προς Ι. Μ. Ροβέλιστας».
 4. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στην Άνω Καλεντίνη».
 5. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικού έργου.
 6. Απόδοση πίστωσης στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων ν. Άρτας.
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ύδρευση δήμου Γ. Καραϊσκάκη έτους 2016».
 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2017».
 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών».
 11. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Διαμόρφωση – επισκευή αγροτικών δρόμων στον οικισμό Σέλινα της Τ. Κ. Πέτρας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 12. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας για το χρονικό διάστημα από 11-08-2017 έως 11-03-2018».
 13. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση δρόμου προς Βρυστό Τ. Κ. Μηλιανών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 14. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση δρόμου προς Πέρδικα Μηλιανών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 15. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων της Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών».
 16. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή εργατοτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του δήμου για τους μήνες από Οκτώβριο 2017 έως και Μάιο του 2018».
 17. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση και δημοπράτηση έργων».
 18. Διάθεση πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 19. Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ. Σ.
 20. Διαγραφή οφειλέτη από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.
 21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους 2018.
 22. Έγκριση διενέργειας των εκδηλώσεων «Καραϊσκάκεια 2018».
 23. Ανάκληση της 103/2018 απόφασης του Δ. Σ. για συγκρότηση επιτροπής.
 24. 5η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2018.
 25. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
 26. Ανακήρυξη της κ. Δήμητρας Κοροκίδα ως επίτιμης δημότισσας του δήμου.
 27. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση έργων ύδρευσης στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΙΟΔΗΜΟΣ Ι»
 28. Συζήτηση πορίσματος επιτροπής για την αίτηση Γεωργίου Μάμμου στην Τ. Κ. Δημαριού.
 29. Συζήτηση επί πορίσματος επιτροπής για την υπόθεση καταπάτησης δημοτικής έκτασης στην Τ. Κ. Πέτρας.
 30. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Επείγουσες παρεμβάσεις αποκαταστάσεις οδών, προσβάσεων – άρση απομόνωσης περιοχών και τοπικών κοινοτήτων, που προκλήθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη.
 31. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Βελτίωση – αποκατάσταση δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».
 32. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην Τ. Κ. Ρετσιανών».
 33. Τροποποίηση της με αριθμό 57/2018 απόφασης του Δ. Σ. για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα EXTROVERT ROADS Ευρωπαϊκή Ενωτική Συνεργασία Ελλάδα – Αλβανία 2014 -2020.
 34. Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη».
 35. Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας, με το δήμο Νικολάου Σκουφά στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη».
 36. Αποδοχή επικαιροποιημένης μελέτης του 3ου υποέργου «Προμήθεια φωτιστικών παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
 37. Αποδοχή επικαιροποιημένης μελέτης του 2ου υποέργου «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
 38. Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας, με το δήμο Νικολάου Σκουφά στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 1: «Μετατροπή υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
 39. Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας για διάθεση επιστημονικού προσωπικού, με το δήμο Νικολάου Σκουφά στα πλαίσια υλοποίησης των υποέργων 2, 3, 4, και 5 της πράξης «Μετατροπή υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
 40. Έγκριση υλοποίησης του 1ου υποέργου «Μετατροπή υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
 41. Αποδοχή επικαιροποιημένης μελέτης του 2ου υποέργου «Πορμήθεια φωτιστικών σωμάτων μετατροπής υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
 42. Έγκριση τρόπου υλοποίησης του 3ου υποέργου «Πορμήθεια φωτιστικών σωμάτων μετατροπής υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
 43. Αποδοχή επικαιροποιημένης μελέτης του 4ου υποέργου «Προμήθεια compact μονάδος επεξεργασίας λυμάτων μετατροπής υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
 44. Αποδοχή επικαιροποιημένης μελέτης του 4ου υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς Πηγών, περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά, εκπαιδευτικού χαρακτήρα».
 45. Αποδοχή μελέτης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 46. Αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης προς και υλοποίηση του έργου με τίτλο  «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 47. Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας, με το δήμο Νικολάου Σκουφά στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 48. Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας, με το δήμο Νικολάου Σκουφά και του Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος