Πρόσκληση Δ.Σ. 28-02-2024

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 23 Φεβρουαρίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 623
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 28η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, προσέλθετε σε συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2023.
  2. Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2023.
  3. Διόρθωση της με αριθμό 15/2024 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
  4. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στα σχολικά συμβούλια των μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων έτους 2023.
  6. Συζήτηση επί αιτήματος της επικεφαλής της παράταξης «Ορεινών Συμφωνία» για τα έργα του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος