Πρόσκληση Δ.Σ. 26-04-2024

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 22 Απριλίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1301
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Κ. Μεγαλόχαρης»
  2. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Κ. Πηγών».
  3. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκαταστάσεις σε οδικό δίκτυο από φυσικές καταστροφές στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΥΠ. ΕΣ.
  4. Αποδοχή μελέτης του έργου «Έργα αντιμετώπισης ζημιών σε δίκτυο ύδρευσης από φυσικές καταστροφές στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΥΠ.ΕΣ.
  5. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2022.
  6. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2022.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος