Πρόσκληση Δ.Σ. 25-06-2024

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 21 Ιουνίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2016
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 25η του μήνα Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Χορήγηση παράτασης για το έργο: «Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδικού δικτύου της έδρας της Τ.Κ Κλειδίου».
 2. Χορήγηση παράτασης για το έργο: «Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2019».
 3. Χορήγηση παράτασης για το έργο: «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Κλαγκέικα και Βρακοζωνέικα της Τ.Κ Άνω Καλεντίνης».
 4. Χορήγηση παράτασης υλοποίησης σύμβασης και επιμέρους τμημάτων της προμήθειας: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 5. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση-συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024», με την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 6. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», της Γ.Γ.Τ. & Τ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη , στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου: «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο»
 7. Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στα πλαίσια του έργου Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 8. Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
 9. Ορισμός επιτροπής για ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα.
 10. Σχετικά με πυροπροστασία 2024.
 11. 2η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2024 και Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2024.
 12. Έγκριση επέκτασης δικτύου εξωτερικού φωτισμού (ΦΟΠ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος