Πρόσκληση Δ.Σ. 18-08-2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 14 Αυγούστου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2935
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 18η του μήνα Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της κοινότητας Πηγών, ιστορικής έδρας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
  2. Παραχώρηση δημοτικού χώρου στη συνοικία Αμπέλια Μεγαλόχαρης στον περιβάλλοντα χώρο του Μοναστηριού της Παναγίας για διοργάνωση εκδήλωσης.
  3. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος