Πρόσκληση Δ.Σ. 13-03-2022 (Ψήφιση Π/Υ & ετήσιου προγράμματος δράσης 2023)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 09 Μαρτίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 703
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 13η του μήνα Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, έτους 2023.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος