Πρόσκληση Δ.Σ. 12-06-2023

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 8 Ιουνίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 1799
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

 

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

Παρακαλούμε όπως την 12η του μήνα Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Τροποποίηση της αριθ. 7/2023 απόφασης του Δ. Σ. (Επιτροπή Παραλαβής Έργου).
 2. 2η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2023.
 3. Διόρθωση στοχοθεσίας έτους 2023.
 4. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 5. Αποδοχή δασικής μελέτης για τη βελτίωση υφιστάμενου μονοπατιού στα Όρη Βάλτου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
 6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλοπαιδιών στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Κλαγκέικα και Βρακοζωνέικα της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου» της πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 9. Έγκριση επέκτασης δικτύου εξωτερικού φωτισμού (ΦΟΠ).
 10. Κατανομή πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 11. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 12. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
 13. Καθορισμός θέσεων μαθητείας ΕΠΑΣ/ΔΥΠΑ σχολικού έτους 2023 – 2024.
 14. Εκλογή αντιπροσώπου του δήμου στο Σύνδεσμο ύδρευσης Πέτρας, Φωτεινού, Διασέλλου κλπ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος