Πρόσκληση Δ.Σ. 12-06-2023

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 8 Ιουνίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 1798
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

 

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

Παρακαλούμε όπως την 12η του μήνα Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εκλογή μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος