Πρόσκληση Δ.Σ. 10-04-2024

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 05 Απριλίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1086
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 10η του μήνα Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων Δ. Ε. Ηρακλείας».
  2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλοπαιδιών στο δήμο Γ. Καραϊσκάκη».
  3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Κλαγκέικα και Βρακοζωνέικα της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης»
  4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστο χώρου ανενεργού δημοτικού σχολείου Κλειδίου».
  5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  6. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης – αγώνα δρόμου – με τον Σύλλογο Δρομέων Άρτας.
  7. Καθορισμός αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος