Πρόσκληση 3ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας δημοτικής αρχής(για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2024)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 04 Ιουλίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.:    2159
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Πληροφορίες Σ. Φλούδας
Τηλ.: 2681360819
Email: info@gkaraiskakis.gr

ΠΡΟΣ: 1.Tα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

          2.Τους  Προέδρους των Δημοτικών κοινοτήτων

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση 3ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη”

          Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής  η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 08η Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύουν, με μοναδικό θέμα συζήτησης:

           Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2024.

Α.  Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  προερχόμενοι από την παράταξη του Δημάρχου (μέχρι 3) :

  1. Ενέργειες για την άμεση αποκατάσταση, λόγω επικινδυνότητας, του οδικού δικτύου κάτω από το Δημοτικό σχολείο που καταλήγει στο Γυμνάσιο-Λύκειο Παναγιάς Διασέλλου.

Β.  Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  προερχόμενοι από τις λοιπές παρατάξεις (μέχρι 7):

  1. Σχετικά με την ύδρευση των Κοινοτήτων και τον έλεγχο ποιότητας νερού.
  2. Σχετικά με ολοκλήρωση του Μουσείου Πηγών.
  3. Σχετικά με τα εκτελούμενα έργα υποδομής στην επικράτεια του Δήμου.

Γ.  Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Προέδρους  Δημοτικών  Κοινοτήτων (μέχρι 2):

  1. Σχετικά με γεωτρήσεις στην κοινότητα Μεσοπύργου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος