Πρόγραμμα Ενημερώσεων Αυγούστου Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου για το Κτηματολόγιο

Αναλυτική ενημέρωση στους δημότες όλων των Τοπικών Κοινοτήτων για το Κτηματολόγιο θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως και την 31η Αυγούστου συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για την κάθε Τοπική Κοινότητα.

Ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί και στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο προς εξυπηρέτηση των ετεροδημοτών που διαμένουν εκεί, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.