Πίνακες κατάταξης υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 1/2022 ανακοίνωσης