Χειροκίνητη τροχαλία (“Περαταριά”) σύνδεσης Μεσοπύργου-Πράβα (Καρδίτσας)

Στον Μεσόπυργο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, στην Κοιλάδα του Αχελώου, κοντά στα σύνορα των νομών Άρτας και Καρδίτσας, υπάρχει η “Περαταριά”, ένα χειροκίνητο τελεφερίκ-βαγονάκι, το οποίο κινείται με τροχαλία επάνω σε χονδρό σύρμα.

Η “Περαταριά” χρησιμοποιούνταν από το 1960 για να διασχίσει κανείς τον Αχελώο, ενώνοντας έτσι την Άρτα με την Καρδίτσα.

Μοιάζει με εικόνα βγαλμένη από άλλη εποχή, για τους κατοίκους όμως αποτελούσε μέχρι πρόσφατα πραγματικότητα, καθώς αποτελούσε το πιο πρόσφορο μέσο για τη μετακίνηση και εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών (μεταφορά κατοίκων, αγαθών και προϊόντων).

Παλαιότερα ένας κάτοικος ορισμένος ως οδηγός από τη Νομαρχία Καρδίτσας ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία του. Σε περίπτωση απουσίας του, η περαταριά δεν λειτουργούσε για την ασφάλεια των κατοίκων. Εδώ και κάποια χρόνια, όμως, δεν τοποθετείται οδηγός και η περαταριά έχει υποστεί σημαντικές φθορές που την έχουν καταστήσει ακατάλληλη προς χρήση. Η αποκατάστασή της αναμένεται στο άμεσο μέλλον.