Παύση Ανταποκριτών ΟΓΑ-eΕΦΚΑ του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Mε την αρ. πρωτ. 103822/24-03-2021 απόφαση του Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ, κ. Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου, έπαυσε στις 31/03/2021 η άσκηση των αρμοδιοτήτων των  ανταποκριτών ΟΓΑ – e-ΕΦΚΑ για θέματα ασφάλισης, συνταξιοδότησης και παροχών των προσώπων του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ) του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Η εν λόγω παύση οφείλεται στην έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Άρτας, με έδρα την Άρτα, στην οποία οι ασφαλισμένοι θα απευθύνονται στο εξής.

Στοιχεία επικοινωνίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Άρτας:
Κτήριο επί της Περιφερειακής Οδού και Καραολή 1, Άρτα, Τ.Κ. 47132
– Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών
– Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου
– Τμήμα Συντάξεων και Παροχών
τηλ. επικ.: 2681 0 26642

Κτήριο επί της οδού Στρ. Χαρ. Κατσιμήτρου 34, Άρτα, Τ.Κ. 47132
Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών
τηλ. επικ.: 2681 0 24868

Email: td.artas@efka.gov.gr


Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί τους Ανταποκριτές ΟΓΑ – e-ΕΦΚΑ του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, οι οποίοι επί σειρά ετών συνέβαλαν τα μέγιστα στην άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων τ. ΟΓΑ.