Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 24-06-2022

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  20  Ιουνίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1692
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 24η Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
  2. Εισήγηση προς το Δ. Σ. σύναψης επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων για το έργο «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» ενταγμένου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – βελτίωση κτιρίων Δ. Ε. Τετραφυλίας».
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2016 Β΄ φάση».
  6. Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την επίβλεψη του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Λεύκα – Κρισέλλια».
  7. Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την επίβλεψη του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου προς Άγιο Αθανάσιο».
  8. Αίτηση διακοπής εργασιών του έργου «Συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήμου Γ. Καραϊσκάκη».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος