Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 24-06-2021(κατεπείγουσα συνεδρίαση)

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 22 Ιουνίου  2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2206
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 24η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών σύνδεσης του αντλιοστασίου ύδρευσης Ξηροκάμπου στο δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ.
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών σύνδεσης του αντλιοστασίου ύδρευσης Βαθύ Διάσελο στο δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι: Επείγει η σύνδεση των αντλιοστασίων στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γίνει εμπλουτισμός των δικτύων ύδρευσης στις περιοχές που υδρεύουν τα δίκτυα που συνδέονται με τα αντλιοστάσια αυτά.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος