Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 21-10-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 17 Οκτωβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4722
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.
  2. Έλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 2018.
  3. Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2019.
  4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση δρόμου από Λειβαδάκια – Π. Θαναρέϊκο Τ. Δ. Διασέλλου».
  5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2018 Β΄ φάση».
  6. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ηλεκτροδότηση κελιών Ιερής Μονής Σέλτσου».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος