Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 21-07-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  16 Ιουλίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2599
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 21η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Σύνταξη έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
  2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από εντάλματα προπληρωμής.
  3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπάνης σύνδεσης στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ της παιδικής χαράς Διασέλου.
  4. Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού της προμήθειας «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην ΤΚ Δημαρίου της ΔΕ Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Παλιοχωρακίου της Τ.Κ. Δημαρίου».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος