Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 20-11-2020 (Κατεπείγουσα)

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 20 Νοεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4877
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                     

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 20η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:30΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ντισνίκι».

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, λόγω βλάβης του δικτύου ύδρευσης ο οικισμός Ντισνίκι έχει μείνει χωρίς νερό.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος