Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 19-01-2022

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  14 Ιανουαρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 85
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 19η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Εκλογή αντιπροέδρου οικονομικής Επιτροπής.
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2022.
 3. Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση βελτίωση κτιρίων Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγίας Παρασκευής Κλειδίου Δήμου Γ. Καραϊσκάκη – όρια νομού».
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στον οικισμό Λαγκάδα της Τ. Κ. Μηλιανών».
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμου από οικισμό Πλακουτσέικα προς Ιερά Μονή Ροβέλιστας».
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Κλειδίου της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 10. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη δανειακή σύμβασης με το Τ. Π. & Δανείων.
 11. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση αγωγής κατά του δήμου από την εταιρεία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος