Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 12-02-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 8 Φεβρουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 573
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 12η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού προμηθευτή για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών».
  2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Μετατροπή υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
  3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση κτιρίων σχολικών μονάδων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στον οικισμό Λαγκάδα της Τ. Κ. Μηλιανών».
  5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανάπλαση χώρων πέριξ του δημαρχείου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας «Υπηρεσίες επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης για την υλοποίηση του ΠΕ3: Οδοποιία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, έργου “Extrovert Roads” του προγράμματος INTERREG IPA II.
  7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση δρόμου από τον οικισμό Πλακουτσέϊκα προς την Ιερά Μονή Ροβέλιστας».
  8. Έγκριση πρακτικού ΙΙ για τον διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια νέου μηχανήματος έργου Φορτωτή – Εκσκαφέα».
  9. Σχετικά με την αριθ. 214/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος