Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 06-08-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  02 Αυγούστου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2819
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 06η του μηνός Αυγούστου του 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.
  2. Καθορισμός θέσεων μαθητείας ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022.
  3. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων «Σέλτσος 2021».
  4. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
  5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης Μηλιανών».
  6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2020».
  7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018 Β΄ φάση».
  8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».
  9. Αποδοχή ένταξης του έργου «Ανάπλαση – διαμόρφωση κεντρικών πλατειών Γιαννιώτης Σκουληκαριάς και Ζυγού Διχομοιρίου» στο Πράσινο Ταμείο του Υ. Π. ΕΝ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος