Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 05-10-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  01 Οκτωβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 3604
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 05η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2021.
 2. Σύνταξη απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2020.
 3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για υλοποίηση δύο συνδέσεων στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ.
 4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή οφειλής στον ΔΕΔΔΗΕ.
 5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμών και απαλλαγή υπόλογου από εντάλματα προπληρωμής.
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις Τ. Κ. Διασέλλου και Άνω Πέτρας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα».
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Δημαριού και Κλειδίου προς περιοχές Φωτοπουλέικα, Αντωνέικα και Γεμμέικα».
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Παλαιοχωρακίου της Τ. Κ. Δημαρίου».
 9. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υλοποίησης Κέντρων Αθλοπαιδιών Δήμου Γεωργίου Καραΐσκάκη»
 10. Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας με το Δήμο Νικολάου Σκουφά για δάνειο τεχνικής υπηρεσίας για την επίβλεψη του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Παναγιάς Διασέλλου»  στα πλαίσια της πράξης «SMENSWICT».
 11. Ορισμός δικηγόρου του δήμου για την υπόθεση αγωγής κατά του δήμου από τον κ. Χρήστο Μήτση.
 12. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
 13. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια γάλακτος (τύπου εβαπορέ) για τους ωφελούμενους του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ».
 14. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (κατακύρωσης) της προμήθειας «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος