Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 02-07-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  28 Ιουνίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2262
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 2η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση των οδικών δικτύων της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
  2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υλοποίησης κέντρων αθλοπαιδιών Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από εντάλματα προπληρωμής.
  4. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
  5. Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «Καραϊσκάκεια 2021».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος