Μονότοξο γεφύρι Μεσοπύργου (στη θέση Κοσμαίικα)

Η γέφυρα Καμάρα Μεσοπύργου (ή “Καμαρούλα”) είναι το πέτρινο μονότοξο γεφύρι που γεφυρώνει το ρέμα που διασχίζει το ομώνυμο χωριό.

Μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, σημείο αναφοράς στην κοιλάδα του Αχελώου, το μονότοξο πέτρινο γεφύρι του Μεσοπύργου έχει μήκος 34μ., άνοιγμα τόξου 22μ. και πλάτος 2,50μ. Γεφυρώνει παραπόταμο του Αχελώου λίγο πριν την εκβολή του σε αυτόν. Προσεγγίζεται από το χωριό Μεσόπυργος, ακολουθώντας την πινακίδα Αχελώος. Είναι πρόσφατα συντηρημένο.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για το πότε κτίστηκε. Οι κάτοικοι της περιοχής θεωρούν ότι είναι έργο του 18ου αι. όπως και ο παλιός νερόμυλος, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Η “Καμαρούλα” κοσμεί το εξώφυλλο του 3ου βιβλίου των Γιώργου & Εύης Μπεληγιάννη για τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας.